Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zagrożenia ze strony komputera i internetu

Zagrożenie ze strony komputera i internetu

We współczesnym świecie komputer wykorzystywany przez dorosłych jako atrybut ich pracy zawodowej , narzędzie poznawcze, stał się również powszechnie dostępny dla dzieci, które mają coraz większy kontakt z tym narzędziem, podobnie jak z wieloma innymi urządzeniami znajdującymi się wokół nich od najwcześniejszych lat życia. Komputer stał się narzędziem edukacyjnym o różnych możliwościach zastosowań. Nie tylko ułatwia naukę stwarzając możliwość edukacji przez zabawę, umożliwia również zdobywanie informacji, wymianę poglądów, koncepcji, dzielenie się doświadczeniem, jest źródłem relaksu , a także dostępu do internetu- medium, będącego kopalnią wiedzy , rozrywki a także komunikatorem z innymi.
Nowoczesna technologia, którą tworzy wirtualna rzeczywistość to jedna z najpopularniejszych form spędzania wolnego czasu przez dzieci. Dlatego tak istotnym jest świadomość, iż pozostawienie dzieci samych przed monitorem komputera bez kontroli czasu oraz jakości tego , co oglądają lub robią niesie ze sobą poważne dla ich rozwoju zagrożenia. Podobnie przyzwolenie na korzystanie przez dzieci z internetu w sposób swobodny i niekontrolowany, w konsekwencji może prowadzić do negatywnych skutków.
Powołując się na liczne publikacje związane z zagrożeniami  dotyczącymi korzystania przez dzieci z komputera i Internetu , przytoczę najczęściej wymieniane:
1) Dzieci w wieku przedszkolnym są bardziej poddane na przeniesienie zachowań i reguł postępowania z gier komputerowych do świata realnego, trudniej jest im, niż ich starszym kolegom oddzielić świat rzeczywisty od świata fikcji.
2) Wiele z dzieci spędza zbyt wiele czasu w ciągu dnia przez komputerem ograniczając w ten sposób swoją aktywność fizyczną, kontakty z rówieśnikami czy rodziną.
3) Dzieci korzystające z internetu mogą łatwiej napotkać treści , z którymi w tym wieku nie powinny się zetknąć i są bardziej narażone na zewnętrzne manipulacje( np. ze strony osób o dewiacyjnych skłonnościach seksualnych lub członków sekt)
4) Dzieci korzystające zbyt często i długo z komputera i internetu narażone są na uzależnienie, którego najczęściej wymienianymi cechami są:
-zatracenie poczucia czasu
- obojętność na życie, ożywianie tylko przy komputerze
- trudności z koncentracją przy każdej czynności oprócz gier
- zwiększanie codziennej dawki kontaktu z komputerem
5) Dzieci narażone są na łatwy kontakt z obrazami zła i przemocy, prowadzący do uodpornienia się na ból, agresję i krzywdę drugiego człowieka.
6) Dzieci chłoną wszystkie informacje, a strumień i szybkość ich napływu na drodze wirtualnej przekracza naturalną zdolność ich mózgu do racjonalnej selekcji wiadomości na ważne i potrzebne oraz na bezwartościowe.
7) Nagminne korzystanie przez dzieci z komputera i internetu może przyczynić się do osłabienia relacji z członkami rodziny, rówieśnikami i wykształceniem poczucia anonimowości i rozluźnienia więzi społecznych.
Wobec zaistniałych zagrożeń ,szczególnego znaczenia nabiera konieczność kształcenia już od najmłodszych lat   prawidłowego nawyku posługiwania się komputerem i Internetem , a także nawiązywanie dobrych, ciepłych relacji z naszymi pociechami opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Korzystnym będzie również wspólne ustalenie z dzieckiem zasad  korzystania z komputera i Internetu ,określenie i kontrola czasu z nim spędzanego, kierowanie zainteresowań dzieci w stronę gier rozwijających osobowość oraz programów edukacyjnych, uświadamianie dzieciom istniejących zagrożeń a także kształcenie  zainteresowań nie związanych z komputerami oraz kierowanie ich w stronę sportu i kontaktu z rówieśnikami.
Podsumowując  rozważania na temat  zagrożeń ze strony komputera i internetu nasuwa się wniosek: komputer jako narzędzie i wytwór człowieka dobrze służy tym, którzy wiedzą w jakich okolicznościach i w jaki sposób należy nim się posługiwać ,a w dobie współczesnej technologii ,świadomość ta jest jednym z priorytetowych zadań wychowawczych.

Pamiętaj:
Komputer, który jest użytkowany przez przedszkolaka, bezwzględnie powinien być zaopatrzony w programy filtrujące strony. Dziecko w tym wieku nie powinno w żadnym razie być narażone na odbiór treści pornograficznych czy brutalnych (dotyczy to również świata zwierząt i treści takich jak polowanie, śmierć zwierząt).
Jak zapobiec przyszłemu uzależnieniu?
Przed komputerem spędzaj czas razem z dzieckiem
Rozmawiaj o grach, stronach
Zawsze nastawiaj timer i bezdyskusyjnie pilnuj z góry określonego czasu, który wolno spędzić przy komputerze
W czasie, gdy wprowadzasz komputer w życie dziecka, zadbaj, żeby równocześnie chodziło na ciekawe zajęcia, miało wielu kolegów, często wychodziło na dwór – słowem: żeby życie dziecka było wielowymiarowe
Nigdy nie włączaj mu komputera, żeby mieć chwilę dla siebie
Szukaj gier o charakterze edukacyjnym i umożliwiaj dziecku popisywanie się zdobytą wiedzą
Graj w gry planszowe tyle samo czasu, ile dziecko
Nigdy nie zamieniaj czytania książek na czas z komputerem
Praca domowa dla rodzica
Musisz ustalić i wybrać bezpieczne strony internetowe i samemu je wnikliwie przetestować. Szczególną uwagę należy zwrócić nie tyle na samą grę, bo to od razu zweryfikujesz, ale choćby na linki kierujące na inne strony.
Drugim obowiązkiem jest nauczenie dziecka, jak zamykać strony, jak wydostać się z niechcianego obszaru. To należy z dzieckiem wielokrotnie przećwiczyć.
Jeśli komputer ma tylko zająć dziecku czas i wykreować chwilę spokoju dla ciebie, szybko stanie się „zastępczym rodzicem”. Jest to niebezpieczny moment, który w przyszłości może zaowocować uzależnieniem. Tak się nie stanie, jeśli korzystanie z komputera będzie tylko jedną z wielu form spędzania czasu.

Literatura:
1.H. Skibińska, Praca korekcyjno – kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu
i czytaniu, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001; 2.B. Wilgocka – Okoń : Gotowość szkolna dziecka 6 – letniego, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2003;

3.E. Gruszczyk – Kolczyńska, E. Żielińska, Dziecięca matematyka, WSiP, Warszawa 1997;

Data dodania: 2020-09-16 09:03:52
Data edycji: 2020-09-16 09:04:09
Ilość wyświetleń: 120

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook