Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZAMIRZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE - LISTOPAD

Tematy kompleksowe na miesiąc listopad 2020 r.

 

 1. Jesienne nastroje.
 2. Dbam o zdrowie.
 3. Moje domowe zwierzątko.
 4. Urządzenia elektryczne.

 

Zamierzenia wychowawczo- dydaktyczne:

Ad.1

 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie ruchów innej osoby w czasie zabawy
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania,  z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych,  ze śpiewem,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów  na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne,
 • mieszanie barw, nazywanie powstałych
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku
 • nazywanie kolejno pór roku, dni tygodnia,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych, np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia,
 • wyjaśnianie roli wody w życiu ludzi i zwierząt,
 • kończenie rysowania danego przedmiotu według podanego wzoru,

 

Ad.2

 • samodzielne rozbieranie się i ubieranie oraz dbanie o swoją garderobę
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych
 • uświadomienie konieczności dbania o własne zdrowie,
 • dostrzeganie roli lekarza w dbaniu o zdrowie ludzi,
 • systematyczne kontrolowanie uzębienia, przezwyciężanie obaw przed wizytą u stomatologa,
 • przeplatanie aktywności ruchowej odpoczynkiem,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.,
 • przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach
 • dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich,
 • szanowanie wytworów pracy innych oraz ich własności
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów  na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
 • uczestniczenie w zabawach, ćwiczeniach, pracach plastycznych, rozmowach, słuchaniu wierszy, opowiadań sprzyjających koncentracji uwagi,
 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia  i nocy, pór roku

 

Ad.3

 • porządkowanie po sobie miejsca zabaw, pracy i spożywania posiłków
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych)
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • nazywanie części ciała,
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • naśladowanie ruchów wykonywanych przez nauczyciela, odtwarzanie ruchem całego ciała lub samych rąk sposobów poruszania się zwierząt itp.
 • wyrażanie i nazywanie różnych emocji podczas zabaw
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań
 • wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi,
 • odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • układanie rymów do podanych słów,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • śpiewanie piosenek – zbiorowe i indywidualne
 • nazywanie figur geometrycznych,
 • rozróżnianie błędnego liczenia od poprawnego,
 • klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy,
 • poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu: karmienia ich, zapewnienia wizyt u weterynarza, zapewniania odpowiedniego miejsca  na odpoczynek i sen, wychodzenia na spacer,

 

Ad.4

 • zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
 • rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych),
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce
 • uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych
 • zapraszanie innych dzieci do wspólnej zabawy
 • aktywne słuchanie rozmówcy,
 • wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów  na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą,
 • tworzenie wyrazów z poznanych liter i ich odczytywanie,
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • improwizowanie piosenek ruchem,
 • słuchanie, czytanych przez nauczyciela lub lektora, fragmentów literatury  z odpowiednią intonacją i odpowiednim natężeniem głosu.
 • rozwijanie myślenia logicznego poprzez: rozwiązywanie zagadek, rebusów,

klasyfikowanie przedmiotów

 

 

 

 

Wiersz do nauki:

Wiersz „ Przedszkolaczek” autor: Jadwiga Korczakowska

Przedszkolaczek – mały, duży,

wie, do czego mydło służy.

Płynie woda, plusk w łazience

i już czyste- uszy, ręce.

 

Przedszkolaczek – mały, duży,

wie, do czego gąbka służy.

Gąbka, ręcznik, pasta , szczotka

i czyściejszy jest od kotka.

 

Przedszkolaczek – proszę pana,

chętnie zęby myje z rana.

Patrzy w lustro roześmiany,

Bo ma białe wąsy z piany.

 

 

Piosenka do nauki: „Jamniczek”

1.Popatrzcie na jamniczka

wyturlał się z koszyczka

zaczaił się na babcię

i porwał babci kapcie

Ref; A jak spał, a jak spał

taką grzeczną minę miał 2x

 

 1. Poszarpał chustkę w róże

i zrobił dwie kałuże

i moją nową lalkę

zaciągnął pod wersalkę

Ref; Bo jak spał, bo jak spał

taką grzeczną minę miał 2x

 

 1. A teraz gdzieś ucieka

I szczeka, szczeka, szczeka

Łapiemy więc jamniczka

Niech wraca do koszyczka

Ref: A jak spał, a jak spał

taką grzeczną minę miał 2x

 

 1. Pod stołem jest koszyczek

W koszyczku śpi jamniczek

Jamniczek sobie śpi, PSS…

Jak się zbudzi będzie zły

HAU HAU HAU...!

Data dodania: 2020-10-31 10:53:04
Data edycji: 2020-10-31 10:57:28
Ilość wyświetleń: 101

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook