Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola nr 8 w Malborku

W związku z wejściem w życie rozporządzeń MEN:

- zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

oraz

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Informuję, że zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Dlatego przekazuję Zarządzenie nr 6/2020 Dyrektora Przedszkola nr 8 w Malborku z dnia 24.03.2020 w sprawie zmian w organizacji pracy i szczegółowych rozwiązań w związku

z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Przedszkola nr 8 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Data dodania: 2020-03-26 14:18:47
Ilość wyświetleń: 67

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button
Facebook