Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola w sprawie wakacji

Zarządzenie nr 14/2021 r.

Dyrektora Przedszkola nr 8 w Malborku z dnia 13.05.2020 r.

w sprawie organizacji pracy placówki w okresie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2020/2021

 

Zgodnie z Arkuszem Organizacji Pracy Przedszkola nr 8 w Malborku na rok szkolny 2020/2021

i Zarządzeniem Nr 43/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 01 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli prowadzonych przez Miasto Malbork, a także na podstawie planu urlopów pracowników placówki na rok 2021 ustalam następującą organizację pracy przedszkola w okresie wakacyjnym
w roku szkolnym 2020/2021:

§ 1

 1. Zatwierdzona przez organ prowadzący przerwa wakacyjna przypada w miesiącu sierpniu 2021 r.

 2. W miesiącu lipcu 2021 r. opieka dla dzieci będzie się odbywać w Przedszkolu nr 8
  w Malborku zgodnie z możliwościami organizacyjnymi przedszkola, tzn. w dwóch oddziałach przedszkolnych, których organizację określa Statut Przedszkola.

 3. W lipcu 2021 r. do dwóch oddziałów zostaną przyjęte w pierwszej kolejności wychowankowie Przedszkola nr 8 w Malborku kierując się zasadą:

  1) przyjmowania dzieci obojga pracujących rodziców/opiekunów prawnych lub pracującego rodzica/opiekuna prawnego, który samotnie wychowuje dziecko i nie korzystających w tym okresie z urlopu oraz

  2) przyjmowania na dyżur wakacyjny do danego przedszkola dzieci uczęszczających do tego przedszkola w roku 2020/2021, tj. do przedszkola „macierzystego”.

 4. Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenia przez pracujących rodziców Karty zgłoszenia dziecka zawierającej oświadczenie o niemożności zapewnienia dziecku opieki w tym okresie
  z powodu wykonywania pracy (zał. nr 1).

 5. Liczba złożonych wniosków nie może przekraczać liczby dostępnych miejsc. W innym przypadku dyrektor dokona weryfikacji złożonych wniosków na podstawie dostarczonych oświadczeń o terminie urlopu rodziców.

 6. Dopuszcza się przyjęcie większej liczby dzieci w przypadku udokumentowanego niepełnego wykorzystania miejsca przez niektóre dzieci (częściowa frekwencja).

 7. Dla rodziców niepracujących zawodowo, dopuszcza się pomoc w sprawowaniu opieki nad wychowankami przedszkola w przypadku dysponowania wolnymi miejscami po uprzednim złożeniu Karty zgłoszenia dla dziecka i jego pisemnym uzasadnieniem z podaniem przyczyny niemożności zapewnienia dziecku opieki w tym czasie.

 8. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

  1) złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych wypełnionej, podpisanej i dostarczonej do Przedszkola nr 8 w Malborku Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w terminie od 3 czerwca 2021 r. do 9 czerwca 2021 r. w godzinach od 7.00 – 15.00. (Kartę zgłoszenia można przekazać drogą elektroniczną, informując telefonicznie o tym fakcie dyrektora przedszkola. W takiej sytuacji informacja o zakwalifikowaniu dziecka zostanie przesłana rodzicom na adres e-mail).

  2) złożenie potwierdzenia przez rodziców korzystania z miejsca w przedszkolu – Deklaracja potwierdzenia, zał. nr 2 w terminie od 11 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. w godzinach od 7.00 – 15.00.

  3) złożenie Deklaracji pobytu w przedszkolu w miesiącu lipcu 2021 r. - zał. nr 3 w terminie od 11 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021 r. w godzinach od 7.00 – 15.00.

 9. Dyrektor podaje wyniki rekrutacji dzieci do przedszkola na miesiąc lipiec 2021 r. zainteresowanym do dnia 17 czerwca 2021 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Data dodania: 2021-06-01 07:26:54
Data edycji: 2021-06-04 12:14:33
Ilość wyświetleń: 243

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook