Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Pedagog Specjalny w Przedszkolu

 

Zadania pedagoga specjalnego ( z czym można się zwrócić do pedagoga):    • Opieka nad dziećmi przejawiającymi problemy z zachowaniem

- spotkania indywidualne z dziećmi, rodzicami;

- współpraca z wychowawcami grup i rodzicami dzieci – udzielanie wskazówek do dalszej pracy wychowawczej;

kierowanie na konsultacje do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Malborku lub innych specjalistycznych placówek;

przekazywanie wychowawcom grup, rodzicom zaleceń do pracy wg opinii psychologiczno – pedagogicznych.

- kierowanie na zajęcia o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym dzieci z zaburzeniami zachowania  do psychologa PPP lub do specjalistów w instytucjach zewnętrznych;

- podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

- współpraca z Policją, Strażą Miejską, Sądem Rodzinnym, Kuratorami Sądowymi, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, As.

    • Troska o dziecko przejawiające szczególne zainteresowania i uzdolnienia

- informowanie rodziców o możliwości rozwoju, uzdolnień  ich dzieci w przedszkolu i poza przedszkolem;

-prowadzenie kółka zainteresowań (okresowo) pracy z dzieckiem zdolnym – gra w warcaby

    • Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej  dla rodziców

- indywidualne rozmowy z rodzicami;

- opracowywanie strategii wychowawczych w celu zmiany zachowania dziecka, kształtowanie inteligencji emocjonalnej;

- opracowywanie wykazu lektur służących zwiększeniu kompetencji wychowawczych rodziców.

Pedagog specjalny prowdzący zajęcia z dziećmi w przedszkolu

mgr Marzena Spich

Data dodania: 2023-10-30 11:16:54
Data edycji: 2023-11-08 10:00:45
Ilość wyświetleń: 418

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

Janusz Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej